Do korzystania z Internetu w sieciach G-NET niezbędna jest konfiguracja połączenia PPPoE. Bez niej, nawet jeśli uda się podpiąć do sieci – Internet nie będzie dostępny. Poniżej kilka prostych kroków, jakie należy wykonać aby samodzielnie skonfigurować połączenie PPPoE pod Windows XP – np. po przeinstalowaniu systemu operacyjnego.

Krok 1: Wyłączamy protokół TCP/IP

W pierwszej kolejności wyłączamy protokół TCP/IP na naszej karcie sieciowej, którą jesteśmy podłączeni. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na karcie sieciowej
i wybieramy z menu Właściwości. W nowym oknie wyłączamy TCP/IP i klikamy OK.

Krok 2: Konfigurujemy PPPoE

2a. Z poziomu „Start” -> „Ustawienia” otwieramy „Panel Sterowania”…

…i wybieramy „Połączenia sieciowe”

2b. Z „Zadań sieciowych” wybieramy „Utwórz nowe połączenie”

2c. W „Kreatorze nowego połączenia” wybieramy „Połącz z Internetem” i klikamy „Dalej”

2d. Wybieramy „Konfiguruj moje połączenie ręcznie” i klikamy „Dalej”

2e. Wybieramy „Połącz używając połączenia szerokopasmowego, wymagającego nazwy użytkownika i hasła” i klikamy „Dalej”

2f. Pole opisowe wypełniamy dowolną wartością, np.: G-NET i klikamy „Dalej”

2g. Podajemy otrzymany od G-NET indywidualny login i hasło

2h. W ostatnim kroku zaznaczamy „Dodaj skrót do tego połączenia na pulpicie”
- i akceptujemy przyciskiem „Zakończ”

Teraz wystarczy kliknąć dwukrotnie w dodaną właśnie na pulpicie ikonę, aby połączyć się z siecią G-NET i uzyskać dostęp do Internetu.